Hertz företagare i Vasa Vacano Oy Ab.
Vi betjänar i Stenhaga, adress Stenhagavägen 4